University Gold Medal & Rank Holders List

University Gold Medalist: B.TECH

S.No. Batch Name Photo
1. 2003 – 2007 Ms. N. REVATHY
2. Ms. S. SRI LAKSHMI
3. 2004 – 2008 Ms. K. PRASHANTHI
4. 2005 – 2009 Ms. ALAGAMMAI @ ALAGU.S
5. 2006 – 2010 Mr. R. HARIHARAN
6. 2007 – 2011 Ms. G.S. SUJEETHA
7. 2008 – 2012 Ms. M. SHYAMALA
8. 2009 – 2013 Ms. A. ILAKKIYA
9. 2010 – 2014 Ms. S. PRIYADHARSHINI
10. 2011 – 2015 Ms. G. PRIYADHARSHINI UnivRankHolderCSE_01

University Gold Medalist: M.TECH

S.No. Batch Name Photo
1. 2006 – 2008 Mr. P. IYAPPAN
2. 2008 – 2010 Mrs. P. UMA
3. 2009 – 2011 Mrs. V. VIJIYALAKSHMI
4. 2010 – 2012 Ms. A. KALAISELVI

University Rank Holders

S.NO. RANK NAME OF THE CANDIDATE BATCH
1. 1 REVATHY .N 2003 – 2007

 

2. 1 SRILAKSHMI .S
3. 4 SHANMUGAVEL .V
4. 1 PRASHANTHI .K 2004 – 2008
5. 2 SOWMYA .S
6. 5 VALLI .P.L
7. 6 VITHIALAKSHMI .D
8. 9 KARTHIKA .S
9. 10 UDAYA .S
10. 1 ALAGAMMAI @ ALAGU .S 2005 – 2009
11. 3 JAYASHREE .N
12. 4 JANARTHANAN .S
13. 6 VINODHINI .R
14. 9 PRIYANKA .K
15. 10 PARVATHY .A
16. 11 PRABHAKARAN .G
17. 12 SRINIVASIN .V
18. 1 HARIHARAN .R 2006 – 2010
19. 2 RAMYA .K
20. 4 VIDHYAVATHI
21. 5 SUGANYA
22. 6 ADHI
23. 1 SUJEETHA. C.S 2007 – 2011
24. 3 MOHAN .R
25. 4 REKA .P
26. 1 SHYAMALA .M 2008 – 2012
27. 2 CHITRALAKSHMI .T
28. 4 REVATHI .S
29. 5 SAMEERA FARVIN .R
30. 6 SATHIYA .S
31. 7 SUBASHINI .B
32. 14 VENMATHI .S
33. 15 RAMACHANDRAN .C
34. 1 ILAKKIYA .A 2009 – 2013
35. 3 NEVETHA .K.G
36. 4 SHILPA DEVI .S
37. 5 SARANYA .A
38. 6 SATHYAPRIYA .B
39. 7 SHAYIDHA BEGUM .S
40. 8 GAJALAKSHMI .G
41. 1 PRIYADHARSHINI .S 2010 – 2014
42. 3 NANDINI .S.M
43. 4 DHIVYA .D
44. 6 ABINAYA .R
45. 7 NANDINI PRIYA .B
46. 8 BHUVANESHWARI .E
47. 9 THARIKA .P
48. 10 GNANA MEENA .S
49. 1 PRIYADHARSHINI .G 2011 – 2015
50. 2 YAMUNA .D
51. 4 SUGANYAA .R
52. 5 CAUVERI .A
53. 6 SHEEBA ROSELINE .S
54. 9 SARANYA .M

Batch (2011-15)

S.No. Reg. No. Name Photo CGPA Rank
1. 11TD0498 Priyadharshini.G UnivRankHolderCSE_01 9.24 1
2. 11TD0566 Yamuna.D UnivRankHolderCSE_02 9.21 2
3. 11TD0540 Suganyaa.R UnivRankHolderCSE_03 9.12 4
4. 11TD0418 Cauveri.A UnivRankHolderCSE_04 9.11 5
5. 11TD0527 Sheeba Roseline.S UnivRankHolderCSE_05 9.09 6
6. 11TD0516 Saranya. M UnivRankHolderCSE_06 9.07 9