University Gold Medalist and University Rank Holders

Batch 2011-2015

S.No. Reg No. Name Photo CGPA Rank
1. 11TB0424 GILBERT .A 9.41 1
2. 11TB0484 VIGNESH .G 9.31 3
3. 11TB0453 PRADEEP KUMAR .K 9.23 4
4. 11TB0438 KIRUBAKARAN .J 9.11 7
5. 11TB0448 NARENDAR .R 8.97 9

Batch (2010-2014)

Sl.No. Reg No Name Photo CGPA Rank
1 10T04786 MOHAMED SADIQ.I   9.12 01
2 10T04822 SURESH.G   9.08 02
3 10T04760 DANIEL JEYASEELAN.J   8.88 03
4 10T04790 NANDHA KUMAR.R   8.81 04
5 10T04796 PRASANNA VENKADESH.A   8.58 10

       

Batch (2009-2013)

Sl.No. Reg No Name Photo CGPA Rank
1 103478156 PRABHAKARAN.E   9.22 01
2 103478111 KARTHIK.R   9.11 02
3 103478047 DAVIDRAJ.A   8.96 03
4 103478275   WASIM SHERIFF.A   8.96 04
5 103478172 RAGURAMAN.A   8.73 10

Batch (2008-2012)

Sl.No. Reg No Name Photo CGPA Rank
1 293475155 RAMKUMAR.J   9.22 01
2 293475123 MURUGESH.M   9.07 02
3 293475041 DHANDAPANI.R   9.06 03
4 293475056 GOWTHAMAN.S   8.97   04  
5 293475221 VIGNESHWAR.S   8.81 07
6 293475076 KALAICHELVAN.K   8.58 10 
7 293475082 KARTHIK.G   8.49 12