University Gold Medalist and University Rank Holders

Batch 2011-2015

S.No. Reg No. Name Photo CGPA Rank
1. 11TB0424 GILBERT .A 9.41 1
2. 11TB0484 VIGNESH .G 9.31 3
3. 11TB0453 PRADEEP KUMAR .K 9.23 4
4. 11TB0438 KIRUBAKARAN .J 9.11 7
5. 11TB0448 NARENDAR .R 8.97 9

 

Batch (2010-2014)

Sl.No. Reg No Name Photo CGPA Rank

1

10T04786

MOHAMED SADIQ.I

 

9.12

01

2

10T04822

SURESH.G

 

9.08

02

3

10T04760

DANIEL JEYASEELAN.J

 

8.88

03

4

10T04790

NANDHA KUMAR.R

 

8.81

04

5

10T04796

PRASANNA VENKADESH.A

 

8.58

10

 

 

 

 

Batch (2009-2013)

Sl.No. Reg No Name Photo CGPA Rank

1

103478156

PRABHAKARAN.E

 

9.22

01

2

103478111

KARTHIK.R

 

9.11

02

3

103478047

DAVIDRAJ.A

 

8.96

03

4

103478275

  WASIM SHERIFF.A

 

8.96

04

5

103478172

RAGURAMAN.A

 

8.73

10

 

Batch (2008-2012)

Sl.No. Reg No Name Photo CGPA Rank

1

293475155

RAMKUMAR.J

 

9.22

01

2

293475123

MURUGESH.M

 

9.07

             02

3

293475041

DHANDAPANI.R

 

9.06

03

4

293475056

GOWTHAMAN.S

 

8.97

  04  

5

293475221

VIGNESHWAR.S

 

8.81

07

6

293475076

KALAICHELVAN.K

 

8.58

10 

7

293475082

KARTHIK.G

  8.49 12